Suport a la recerca d'HIVACAT

El recorregut pel desenvolupament d’una vacuna efectiva contra el VIH és un camí ple d’obstacles i només una recerca d’alta qualitat i de forma continuada n’assegurarà tenir les eines necessàries per assolir aquest gran repte científic. Des d’HIVACAT estem treballant intensament i col.laborant a nivell internacional per assolir-ho, però el finançament representa sobint un obstacle més de la nostra tasca.

L’opció de destinar diners pel desenvolupament de vacunes contra el VIH cobreix una necessitat crucial i actual, i tindrà un benefici molt directe en els països en vies de desenvolupament.

Les donacions obtingudes s’empraran per finançar projectes de recerca relacionats amb el VIH, i concretament pel desenvolupament d’una vacuna de baix cost contra el VIH, que sigui assequible per tots els sectors de la població.
Laboratori
En aquesta línia, la Societat Internacional del SIDA (IAS) – l’organització que coordina tots els esforços a nivell internacional en el tractament i la prevenció del VIH - encoratjà en la declaració de Sydney a totes les institucions públiques i privades de finançament a assegurar que almenys el 10% del pressupost destinat a projectes relacionats amb el VIH fos específicament reservat a projectes de recerca.