La missió d'HIVACAT, un futur sense sida

Laboratori
La missió de l’HIVACAT es basa en la convicció de que una vacuna pel VIH no només és possible sinó que una vacuna accessible i aplicable a tota la població representa la única manera efectiva de combatre la pandèmia del VIH i tots els seus efectes devastadors a nivell de salut pública, esperança de vida, educació i estructura social.

Alhora, HIVACAT participa en projectes en països en vies de desenvolupament a l’Àfrica i a l’Amèrica del Sud lluitant contra el VIH en aquells segments més desemparats de la població. En aquest sentit doncs, el desig d’obtenir una vacuna que ajudi a protegir de la infecció pel VIH a nens, dones i a tots aquells estrats més marginals de la societat és el motor de l’agenda científica d’HIVACAT.